CZ PL
poptávka online
* povinné položky


POLANSKÝ s.r.o.

Společnost POLANSKÝ s.r.o. byla založena v roce 2004 a jejím hlavním předmětem podnikání jsou demolice, zemní práce, stavební práce, výškové práce, autodoprava a recyklace včetně likvidace veškerých odpadů.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN ISO 9001:2009, ČSN EN ISO 14001:2005 a ČSN OHSAS 18001:2008.

POLANSKÝ s.r.o. nabízí komplexní realizaci zakázky. Veškeré činnosti provádíme vlastním technickým vybavením, a proto nejsme závislí na spolupráci s dodavateli a práci si vykonáme samostatně.

S veškerými odpady nakládáme dle požadované legislativy a vlastníme také patříčná oprávnění a povolení k nakládání s odpady včetně odpadu nebezpečného. Firma vlastní recyklační linku k recyklaci demolovaných sutin. K dispozici máme širokou škálu techniky od pásových a kolových rýpadel, minibagrů, dumperů, nakládačů, nákladních aut…

Veškeré stroje jsme schopni si převézt sami díky početnému vozovému parku, do kterého náleží také tahače pro nadrozměrnou dopravu.

Klademe velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Reference

V410 TR Výškov - TR Čechy Střed

Realizace části zdvojení vedení V410 zahrnující odstranění stávajících základů, zhotovení základů nových včetně terénních úprav.


Demolice komína EMĚ II - 200m

Demolice 200 m vysokého komína EMĚ II, včetně likvidace veškerých odpadů, zásyp původního krytu CO a provedení terénních úprav.


Odb. Studénka - Třebovice, vedení 2x 110kV

Zemní práce zahrnující rozebírání a opětná montáž plotu, demontáž vedení včetně starých základů


Zateplení objektu haly oprav motorových lokomotiv

Jedná se o opravy stávající haly v prumyslovém areálu SD Kolejová doprava, Tušimice.


R Prosenice - oprava zpevněné plochy

Vybrání zpevněné plochy do určité hloubky a vydláždení zámkovou dlažbou s únosností pro pojezd automobilů a mechanismů.


Vrchlabí - Špindlerův mlýn, VN 330-331 - oprava VN

Oprava stožárů vysokého napětí ve Vrchlabí – Špindlerův mlýn.


Odstranění budovy Lokálka a AMK

Demolice budov Lokálka a AMK v Českém Těšíně, které sousedí s budovou Osevy. Jednalo se o demolici, likvidaci stavebního odpadu a závěrečné terénní úpravy.


Rekonstrukce vedení VVn Třebovice - Studénka

Kompletní oprava patek vysokého napětí – odkopání a vybourání starých patek a zhotovení patek nových vč. nosných kotevních profilů a terénních úprav.


Bourání 65 m komínu

Ruční i strojní bourání 65 m zděného komínu v teplárně Bohumín vč. demolice základu, odvozu a likvidace suti.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2015 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí