CZ PL
poptávka online
* povinné položky


POLANSKÝ s.r.o.

Společnost POLANSKÝ s.r.o. byla založena v roce 2004 a jejím hlavním předmětem podnikání jsou demolice, zemní práce, stavební práce, výškové práce, autodoprava a recyklace včetně likvidace veškerých odpadů.

Společnost má zavedený integrovaný systém řízení a je držitelem certifikátu dle norem ČSN EN ISO 9001:2016, ČSN EN ISO 14001:2016 a ČSN OHSAS 18001.

POLANSKÝ s.r.o. nabízí komplexní realizaci zakázky. Veškeré činnosti provádíme vlastním technickým vybavením, a proto nejsme závislí na spolupráci s dodavateli a práci si vykonáme samostatně.

S veškerými odpady nakládáme dle požadované legislativy a vlastníme také patříčná oprávnění a povolení k nakládání s odpady včetně odpadu nebezpečného. Firma vlastní recyklační linku k recyklaci demolovaných sutin. K dispozici máme širokou škálu techniky od pásových a kolových rýpadel, minibagrů, dumperů, nakládačů, nákladních aut…

Kompletní katalog mechanizace naleznete zde

Veškeré stroje jsme schopni si převézt sami díky početnému vozovému parku, do kterého náleží také tahače pro nadrozměrnou dopravu.

Klademe velký důraz na bezpečnost a ochranu zdraví při práci.


Reference

Rekonstrukce vedení VVn Třebovice - Studénka

Kompletní rekonstrukce stožárů vysokého napětí (vybourání a zhotovení nových patek vč. OK a terénní úpravy).


Demolice plynojemu, rekultivace a prodej kov. materiálu

Demolice budovy směšovací stanice, filtrů, komunikací v okolí plynojemu. Demolice mokrého plynojemu za pomocí výškových pracovníku a strojní mechanizace, včetně demolice základové desky. Úprava kovošrotu na transportní rozměry pálením a strojními mechanismy. U všech objektů byla provedena demolice základů do úrovně –2,0 m pod terén. Zpětný zásyp podrceným demolovaným materiálem. Přebytečný materiál byl odvážen na řízenou skládku.


Oprava OK stropu, vč. kotvících bodů na objektu Prádlo, inv. č. 2333

Oprava železobetonových konstrukcí sanací, úpravy ocelových konstrukcí, zámečnické a klempířské prvky. Veškeré práce probíhaly z lešení včetně tryskání konstrukcí a následných oprav. Dále byl osazen schválený záchytný systém na střeše, rekonstrukce interiéru v prostoru velína včetně nových podlah ve dvou výškových úrovních a protiskluzné stěrky v okolí technologie Prádla.


Oprava ocelových poklopů montážních otvorů na TD

Celková oprava ocelových poklopů montážních otvorů, včetně stavební části na podlažích +6,00m +10,00m +21,00m (OK) nad 6. kolejí v objektu Třídírna druhů dle PD.


Opravy ŽB zásobníků TD 29b, c, d, na objektu TD

Oprava ŽBK sanací, úpravy ocelových konstrukcí, zámečnické prvky. Práce z lešení včetně tryskání konstrukcí a následných oprav. Dodání a výstavba otěruvzdorných ploch z dlaždic z taveného čediče. Demontáž a montáž včetně dodání nových uzávěrů.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí