Petrovice TR 110/22 kV- vnější oplocení

Výstavba vnějšího oplocení VVN/NN o rozsahu 461 m a vnějšího osvětlení trafostanice, včetně likvidace odpadu.