Komunikace, zpevněné plochy

Komunikace, manipulační a zpevněné plochy provádíme v jakékoliv skladbě, včetně zemních prací a konstrukcí podkladních vrstev pro všechny typy zatížení. Kryt komunikací zpevněných ploch realizujeme z asfaltobetonu, betonové zámkové dlažby, přírodního kamene, případně kalené a mlatové cesty.

Pro provádění těchto staveb jsme schopni navrhnout kompletní skladbu včetně technologického postupu.  Provádíme stabilizace nevhodného podkladu, opatřujeme tyto plochy systémem odvodnění s napojením na lapače olejových a plovoucích nečistot.