Rekonstrukce mostu potok Bruzovka, Žermanice

Demolice stávajícího ŽB mostu, výkopové práce, zásypy okolo nové konstrukce.