PS 15 a SO 15 Hangár KB 11

Demontáž hangáru Koksárenské baterie č. 11 – ocelové konstrukce, opláštění, osvětlení, voda, topení včetně zaplachtování pod mistrovskými ochozy obou čel štítových stěn hangáru a na strojové i koksové stranĚě