Ostrov, TR Ostrov, nové žumpy

Osazení dvou nových bozodtokových jímek – žump a výměna stávajícího potrubí splaškové kanalizace vedené vně objektu BSP a objektu Četa VVN.