Oprava střechy mostu PD a oprava opláštění mostu a budovy úpravny ČSM Sever

Oprava střešního asfaltového pásu na střeše pásového uhelného dopravníku. Lokální opravy fasád budov úpravny v areálu ČSM Sever.