Oprava přelivu a mostovky Homole

Sanace stávajících degradovaných částí konstrukcí bezpečnostního přelivu a mostovky, výměna zábradlí, injektáže trhlin, reprofilace ŽB konstrukcí.