Likvidace STZ kol III. etapa

Předmětem prací bylo bourání pecí vč. podlah a zřízení podlah nových.