Likvidace jeřábu 360t/65/20t – 21m č. 6

Odstranění kolejového jeřábu z podstřešního prostoru haly ArcelorMittal postupným rozpalováním a sundáváním autojeřábem.