Koncové nůžky – stavební část

Provedení nových základových konstrukcí pod koncové nůžky, včetně vybourání původních základů, dodávka a montáž 17t nových zámečnických konstrukcí, technologických celků a provozního oplocení.