Demolice komínů 250 m a 150 m, Litva

Demolice dvou železobetonových komínů výšky 250m a 150m včetně cihelné vyzdívky. Provedení zabezpečení blízkého prostoru kolem komína pro zajištění funkčnosti všech pracujících zařízení aby nedošlo k omezení elektrárny.