Chrást, TR Chrást, vnější oplocení

Realizace stavby vnějšího oplocení v celkové délce 526,3 m včetně geodetického vytýčení před zahájením stavby a zaměření skutečného provedení