Cheb, Pekařská TR Cheb – Pekařská, demolice

Provedené dílo zahrnuje odpojení stávajících sítí, demolice objektu BSP a stání traf včetně likvidace odpadu. Výstavbu přeložky vodovodu. Terénní práce a konečné osetí travou.