Černá Louka TR 110/22 kV

Realizace vnějšího oplocení v rozvodně TR 110/22 kV v celkové délce 360 m