Rozšíření vodovodu v Žermanicích

Realizace nových 2 větví vodovodního řadu včetně montáže hydrantů a šoupat. Dodávka a montáž nové vodoměrné šachty.