Oprava ŽBK na objektu Nakládací zásobník

Oprava prosklení – jižní stěna, východní stěna. Demontáž a montáž konstrukce prosklení. Výměna ocelových prvků, včetně parapetních plechů a prosklení. Začištění hran otvorů jednotlivých sekcí oken. Obnova systému otvírání oken pomocí táhel. Veškeré nátěry OK provedeny systémem HEMPEL – základní a vrchní. Ekologická likvidace odpadu vzniklého stavbou.