CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Zemní práce

Nabízíme komplexní dodávku zemních prací v jakémkoliv rozsahu od maloobjemových prací až po rozsáhlé terénní úpravy při stavbě velkých logistických areálů:

  • sejmutí ornice
  • vykopávky, odkopávky, hloubení jam a rýh v horninách třídy 1 až 7
  • přemístění výkopku v terénu mimo komunikace
  • přeprava výkopku
  • úprava pláně
  • násypy hutněné i nehutněné
  • zpevněné plochy včetně dodání materiálu nebo z materiálu zákazníka
  • zajištění vylepšení vlastností místního materiálu
  • hrubé terénní úpravy

Reference

Výstavba vedení 110kV TR Tuchlovice - Líšany

Vybudování nových betonových základů pro novou linii VVN 110kV.


Posílení vedení V148/151/152, Vyškov-Most Jih-Komořany

Vybourání a likvidace starých základů, montáž základových dílů, příprava základové jámy, betonáž základů, zřízení uzemnění, terénní úpravy


Demolice administrativní budovy v areálu Ervěnice na p.p.č. 768

Demoliční práce spojené s odstraněním budovy, odvoz odpadu a jeho částečná recyklace, terénní úpravy po demolici.


Oprava přelivu a mostovky horní nádrže Homole_EŠT21

Účelem stavby byla oprava stávajících degradovaných částí konstrukcí bezpečnostního přelivu a mostovky, včetně výměny bezpečnostního zábradlí. Jednolo se zejména o vybourání nesoudržných části železobetonových konstrukcí, tryskání tlakovou vodou, ošetření výztuže, aplikace přechodových můstků, injektáže trhlin, kotvení nové výztuže, sanace – reprofilace železobetonových konstrukcí strojním nanášením a provedení hydrofobního nátěru.


VT Olše - zemní práce

Vytvoření provizorní hráze pro odklonění toku, aby mohlo dojít k vytvoření opěrné zdi v korytě řeky. Konečné terénní úpravy svahu, zatravnění plochy.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí