CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Výškové práce

Spektrum našich služeb je velmi široké a zahrnuje drtivou většinu výškových služeb:

  • rekonstrukce a opravy výškových objektů
  • provedení prohlídek, zpracování projektů a samotná realizace prací výškových objektů, jako jsou tovární komíny, chladicí věže, těžní věže, nádrže, zásobníky
  • prohlídky, revize výškových objektů včetně zpracování písemné zprávy o stavu daného objektu a navržení možných oprav
  • opravy střech a opláštění budov
  • průmyslové nátěry

Jelikož firma klade velký důraz na bezpečnost osob i majetku, využívá ke své práci kvalifikované pracovníky, nejmodernější vybavení, technologie a postupy, což zajišťuje vysokou bezpečnost v nejšpičkovějším provedení.


Reference

Demolice komína narážecí pece provozu VJ

Před zahájením demolic proběhlo zabezpečení pracoviště, tj.: Montáž mobilního oplocení a zajištění okolních objektů proti poškození demoliční sutí. Pomocí jeřábů, které držely koš s pracovníky a samostatné rýpadlo, započaly demolliční práce komína. Sutiny se vyvážely z otvoru v patě komína a odvážely se na mezideponii . Po konci demolice komína se rozbily i základy a provedl se zásyp se zhutněním. Na konec se odstranilo veškeré zabezpečení staveniště.


Demolice komína 225m - Kraków, PL

Demolice železobetonového komína H=225m v EDF Krakow (Polsko) s odvozem a uložením sutin spolu s nebezpečným odpadem obsahujícím asbest. Provedení zabezpečení blízkého prostoru kolem komína pro zajištění funkčnosti všech pracujících zařízení aby nedošlo k omezení výroby závodu. Provedení technické dokumentace, získání demoličního výměru, formální ukončení demolice na úřadech.


Rekonstrukce střechy K7, 8

Oprava střešních plášťů střech kotelny 7,8 a zauhlování včetně světlíku, výměna oken rámu včetně nátěru, oprava nosné konstrukce, nové klempířské prvky.


Stavební úpravy stávající haly STC pecí

Stavební úpravy, montáž ocelové konstrukce a její nátěr.


TR Vernéřov - pos. zkrat. odol. R 110 kV (M)

Demolice stávajících patek, výstavba nových základových patek technologie, výkopové práce, sanace železobetonu, jemné terénní úpravy, obnova nátěru portálových stožárů.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí