CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Ocelové konstrukce

Poskytujeme kompletní služby v oblasti montáží ocelových konstrukcí, technologických zařízení, opravy a údržbu výrobních zařízení ve všech oblastech průmyslu:

  • Montáž a údržba ocelových konstrukcí budov, výrobních a skladovacích hal, různých zastřešení, schodišť, zábradlí apod.
  • Montáž a údržba opláštění hal a budov, střešních světlíků apod.
  • Montáž a údržba ocelových konstrukcí dopravních a potrubních mostů, plošin, lávek, sloupů, bárek apod.
  • Montáž a údržba výsypek, výlevek, nádrží, zásobníků apod.
  • Nátěry ocelových konstrukcí

Reference

Oprava ŽBK na objektu HZ II

Oprava železobetonových konstrukcí na objektu Hlubinný zásobník II, včetně váhovny inv. č. 2523, oprava ocelových montážních poklopů a nouzových východů objektu HZ a oprava oken na objektu.


Stavební úpravy stávající haly STC pecí

Stavební úpravy, montáž ocelové konstrukce a její nátěr.


TR Vernéřov - pos. zkrat. odol. R 110 kV (M)

Demolice stávajících patek, výstavba nových základových patek technologie, výkopové práce, sanace železobetonu, jemné terénní úpravy, obnova nátěru portálových stožárů.


PS 15 a SO 15 Hangár KB 11

Demontáž hangáru KB 11 – ocelové konstrukce, opláštění, osvětlení, voda, topení včetně zaplachtování pod mistrovskými ochozy z obou čel štítových stěn hangáru a na strojové i koksové straně.


Úprava koncepce zásobování elektřinou SD a.s. - DNT

Výstavba nového napájení elektřinou pro SD a.s. DNT, zahrhnující zemní práce, betonářské práce, kompletní dodávku a montáž technologie (kabelové vedení, transformátory, tlumivky, reaktory, řídící systémy, rozváděče a ochrany).Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí