CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Inženýrská činnost

Zajišťujeme a nabízíme komplexní inženýrskou činnost od přípravy zakázky přes realizaci až po kolaudační řízení:

 • zajištění dokladu a vyjádření veřejnoprávních orgánů a organizací, potřebných pro vydání stavebního povolení
 • geodetická měření, vytyčení hranic, zaměření věcných břemen
 • zpracování stavební dokumentace
 • zpracování projektu nových přípojek do objektu
 • vypracování žádosti o stavební povolení
 • doplnění podkladu k žádosti o stavební povolení podle zvláštních požadavku stavebního úřadu
 • získání souhlasu vlastníku sousedících pozemku a staveb na nich a dotčených organizací a osob
 • vypracování a podpis smluv o smlouvách budoucích
 • vypracování a podpis smluv o věcném břemeni
 • organizování předepsaných zkoušek apod.
 • zajištění kolaudačního rozhodnutí a odstranění případných vad
 • vklad smluv na příslušný katastrální úřad
 • vyjádření dotčených vlastníků a správců inženýrských sítí
 • vytýčení podzemních řádů
 • vydání územního, stavebního a kolaudačního řízení

Reference

Celková oprava objektu Hrubé Drtírny, vč. kotvících bodů, inv. č. 2327

V objemu této zakázky je kompletní sanace železobetonových konstrukcí dle předepsaných postupů včetně otrýskání a provádění nových nátěrů ocelových konstrukcí v celém objektu. Pro tyto práce proběhla montáž a následně demontáž lešení. Na střeše bylo provedeno nové kolektivní zabezpečení pro možní práce na střeše. V souběhu prací proběhla i rekonstrukce Jeřábových drah včetně nové pokládky elektro vedení ze stykovny a nového systému uchycení napájecích a ovládacích kabelů vlastní Jeřábové drážky.


Odprášení ocelárny ve VÍTKOVICE HEAVY MACHINERY a.s

Dodávka technologické a stavební části formou dodávky ‚na klíč‘.


Demolice plynojemu, rekultivace a prodej kov. materiálu

Demolice budovy směšovací stanice, filtrů, komunikací v okolí plynojemu. Demolice mokrého plynojemu za pomocí výškových pracovníku a strojní mechanizace, včetně demolice základové desky. Úprava kovošrotu na transportní rozměry pálením a strojními mechanismy. U všech objektů byla provedena demolice základů do úrovně –2,0 m pod terén. Zpětný zásyp podrceným demolovaným materiálem. Přebytečný materiál byl odvážen na řízenou skládku.


Oprava objektu Prádlo na DB

Oprava objektu Prádlo na úrovni podlaží –4,600 až +3,300(4,200) m. Oprava prosklení objektu, demolice podlahy a realizace nové, sanace nosných konstrukcí v jednotlivých patrech objektu Prádla.


Náchod TR 110/35kV - obnova R110kVPolitika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí