CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Demolice

Provádíme demolice výškových objektů, objektů v hustě zastavěných oblastech, ve stísněných prostorech, včetně rozsáhlých staveb, jako jsou třeba průmyslové areály.

Zajistíme také likvidaci odpadů a suti po demolici. Demolovaný materiál recyklujeme a s odpadem nakládáme dle legislativních požadavků, ať už jde o nebezpečný nebo ostatní odpad.

Všechny tyto činnosti realizujeme za pomoci námi navržených technologických postupů.

Pro tyto práce používáme široké strojní vybavení.

V rámci demoličních prací pro Vás zajistíme:

  • zpracování dokumentace včetně projektu a demoličního výměru
  • úpravu pozemku pro další použití (možno využít recyklát z demolice)

Reference

Posílení vedení V148/151/152, Vyškov-Most Jih-Komořany

Vybourání a likvidace starých základů, montáž základových dílů, příprava základové jámy, betonáž základů, zřízení uzemnění, terénní úpravy


Rekonstrukce podlahy skladu č. 3 v EMĚ

Vybourání stávající podlahy, srovnání a vyčištění podkladního betonu, provedení nové hydroizolace a betonáž nové drátkobetonové podlahy včetně dilatací. Součástí zakázky byla i sanace stávající obslužné rampy, otryskání, injektáž trhlin, reprofilace a finální nátěr povrchů.


Demolice administrativní budovy v areálu Ervěnice na p.p.č. 768

Demoliční práce spojené s odstraněním budovy, odvoz odpadu a jeho částečná recyklace, terénní úpravy po demolici.


Rekonstrukce podpěrných sloupů

Předmětem realizace byla výstavba nových podpěr z příhradových konstrukcí včetně nových základu. Dodány byly i podpěry a kluzné ložiska včetně nového oplechování parovodu. Následně proběhla demolice stávajících železobetonových konstrukcí a výstavba nových zpevněných ploch včetně terénní prací.


Demolice plynojemu, rekultivace a prodej kov. materiálu

Demolice budovy směšovací stanice, filtrů, komunikací v okolí plynojemu. Demolice mokrého plynojemu za pomocí výškových pracovníku a strojní mechanizace, včetně demolice základové desky. Úprava kovošrotu na transportní rozměry pálením a strojními mechanismy. U všech objektů byla provedena demolice základů do úrovně –2,0 m pod terén. Zpětný zásyp podrceným demolovaným materiálem. Přebytečný materiál byl odvážen na řízenou skládku.Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí