CZ PL
poptávka online
* povinné položky


TR liberec sever, nová HJ+úprava olejové kanalizace

Kvůli zapouzdření stanovišť, nedocházelo k akumulaci dešťových vod a stávající jímky, by mohly být i jímkami havarijními. Stávající LAPOL z části odbourán pod terén, přívodní a odtokové potrubí zaslepeno, zbytek LAPOLu zasypán, terén urovnán a oset travou. Voda uvnitř LAPOLu bude odčerpána a zlikvidována. Stávající olejové potrubí od traf zaslepeno pod transformátory.

Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí