CZ PL
poptávka online
* povinné položky


Reference

Poloprovozní koksovací pec - stavební část 2


Rekonstrukce podlahy skladu č. 3 v EMĚ

Vybourání stávající podlahy, srovnání a vyčištění podkladního betonu, provedení nové hydroizolace a betonáž nové drátkobetonové podlahy…Ochrana kolejiště a osob před explozí EMĚ

Byla provedena protipožární a protihluková stěna. Stěna bylo montovaná z železobetonových prefabríkátu, které byly spojovány do jednotlivých…


Demolice administrativní budovy v areálu Ervěnice na p.p.č. 768

Demoliční práce spojené s odstraněním budovy, odvoz odpadu a jeho částečná recyklace, terénní úpravy po demolici.Oprava přelivu a mostovky horní nádrže Homole_EŠT21

Účelem stavby byla oprava stávajících degradovaných částí konstrukcí bezpečnostního přelivu a mostovky, včetně výměny bezpečnostního…


VT Olše - zemní práce

Vytvoření provizorní hráze pro odklonění toku, aby mohlo dojít k vytvoření opěrné zdi v korytě řeky. Konečné terénní úpravy svahu, zatravnění…Fifejdy - stavba nové R 110-22 kV

Předmětem realizace byla nová výstavba budovy rozvodny na nezastavěné ploše. Práce byly zahájeny hrubými terénními úpravami včetně provedení…


Zemní práce - základy pro sloupy

Provedení HTÚ, přípravy pilotážní plošiny a následné vlastní zřízení zapažených pilot. Následné provedení konečných úprav terénu…Rekonstrukce podpěrných sloupů

Předmětem realizace byla výstavba nových podpěr z příhradových konstrukcí včetně nových základu. Dodány byly i podpěry a kluzné ložiska…


Demolice plynojemu, rekultivace a prodej kov. materiálu

Demolice budovy směšovací stanice, filtrů, komunikací v okolí plynojemu. Demolice mokrého plynojemu za pomocí výškových pracovníku a strojní…
2 3 4 5 6 7 8 9 | » | »» 

Politika kvality, environmentu a BOZP VOP Reference Kontakty © 2013 – 2016 MARF reklamní agentura, grafické studio, tvorba webových stránek a webdesign

admininstrace referencí